NOVĚ - ZDARMA poštovné u objednávek nad 999 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Internetový obchod www.tahiti-tiare.cz, vedený firmou PEOPSADT s.r.o, IČO: 04556267, se sídlem Teplická 1246, 753 01 Hranice na Moravě, zapsaná u Krajského soud v Ostravě, C 64115, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů – zákazníků (dále jen „uživatelé“ nebo samostatně též jen „uživatel“) jsou získávány pouze se souhlasem zákazníků. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Internetový obchod ww.tahiti-tiare.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k níže uvedeným účelům. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou níže. Internetový obchod ww.tahiti-tiare.cz postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

1. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

 

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

Zpracováváme následující zákaznické údaje: pohlaví a věk, případně datum narození, pokud si to klient přeje, a to za jediným účelem – poskytnout prodej a dodání upravené přímo na míru.

 

3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

 

4. Cookies

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

 

5. Webové měřiče

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

 

6. Reklamní služby

Na tomto webu jsme nikdy nevyužívali, nevyužíváme a ani nebudeme využívat Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, ani je k tomuto účelu nepředáváme třetím stranám. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání odhlásit.

 

7. Právo na přístup

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

 

8. Právo na přenositelnost dat

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

 

9. Právo na opravu

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

 

10. Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

 

11. Právo na výmaz

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

 

12. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

 

13. Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

 

14. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

 

15. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

V |Hranicích, 14.10. 2022